This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

You can download the presentation here

Session details

Förstå säkerhets-och efterlevnadskoncept i Microsoft 365
• förstå viktiga komponenter som måste skyddas i en organisations moln-och lokala infrastruktur
• förstå grundläggande säkerhetsstrukturer för skydd, inklusive identitet, dokument, nätverk och enheter

Förstå identitetsskydd och Identitetshantering
• förstå begreppen molnidentitet, lokal identitet och hybrid identitet
• förstå multifaktorautentisering (MFA)

Förstå behovet av enhetlig Endpoint Management, scenarier för säkerhets användning och tjänster
• Jämför scenarier för säkerhets användning och tjänster som är tillgängliga med Azure Active Directory P1
• P2 och Active Directory Domain Services (AD DS)
• Förstå hur Microsoft 365-tjänster hanterar aktuella hot

Förstå service Trust Portal och Compliance Manager
• förstå förtroenderelationen med Microsoft genom Trust Portal och Compliance manager
• Hur skyddas data

SPEAKER

Tags

Area of Interest Microsoft 365
Language Swedish
Solution Area Modern Work